Nykyhetken 3 suurinta online-pelien kohderyhmää

by Dr. Melyssa Cole

Pelien suunnittelu tulee aloittaa kysymyksellä, kenelle? Eli millaiselle kohderyhmälle peli suunnitellaan. Kohderyhmiä voidaan jakaa esimerkiksi iän, sukupuolen ja taitojen mukaan.Jos puhutaan tämän päivän kolmesta suuresta kohderyhmästä ja online-peleistä, niin ne voidaan jakaa seuraavasti: lapset (myös alle kouluikäiset), varhaisteinit ja vanhemmat.Jokaisessa kohderyhmässä pitää tarkkaan huomioida pelin vaatimustaso ja pelin sisältö. Lasten pelit eivät saa sisältää väkivaltaa, eikä mitään materiaalia mikä on lapsille sopimatonta. Pelin vaatimustaso tulee olla sellainen, että lapsi selviää pelistä omin avuin ilman että lapselta palaa pinna kärsimättömyyden takia. Pelaamisen pitää kuitenkin olla hauskaa ajankulua.Varhaisteinien pelien pitää olla kiinnostavia, kehittäviä, eikä sisältää väkivaltaa. Moni nuori saattaa ottaa pelistä oppia, jos ne sisältävät väkivaltaa ja käyttää sitä todellisessa elämässä. On nuoria, jotka eläytyvät liikaa pelaamisen saloihin, niin että unohtavat kaiken normaalin elämän pelaamisen ulkopuolella. Kaikki peleihin liittyvät haittavaikutukset tulee minimoida. Elämässä on muutakin kuin pelaaminen ja siitä tulee huolehtia, ettei pelaamiseen jää koukkuun. Se vaikuttaa jokaisen mielialaan, jos pelaa liikaa. Hauskuus ennen kaikkea!Vanhempien peleihin on mukava lisätä haasteellisia sekä opettavaisia osia, jotta aikuinen kokee saavansa jonkin hyödyn pelaamisesta. Ikä kartuttaa taitoja ja koskaan ei ole liian vanha oppiakseen uusia asioita. Pelejä pelaamalla voi lyödä kaksi kärpästä yhdellä iskulla, eli saada pelaamisestakin sekä hyöty että huvi.